Lidé


V našem vysílání se budete  nejčastěji  setkávat  s moderátory a  reportéry. V pořadech se  na  obrazovkách setkáte    s    moderátorkou Terezou Skácelovou, Veronikou Kubíčkovou a Romanem Švédou. S jejich hlasy a hlasy mnoha  jiných se setkáte v reportážích i v  jiných žánrech a to nejen na našem webu, ale i v  jiných námi vyrobených  audiovizuálních dílech. Nedílnou součástí je i realizační tým, který na obrazovce neuvidíte, Vašek Kriegel, Ondřej Veselý a lidé dabující audiovizuální díla.

 

Tereza Skácelová
skacelova
 

Veronika Kubíčková
kubickovav

 

Roman Švéda
skacelova