Orel královský

Naším krajem | 23. 1. 2012


Pro přehrávání video souborů potřebujete mít zapnutý JavaScript a nainstalovaný Flash Player.

Orel královský, dravec z čeledi krahujcovitých, obývá otevřené krajiny s osamocenými stromy od střední Evropy po Mongolsko. V Evropě hnízdí vzácně na jihu a jihovýchodě v lesích nebo stepích. V říjnu migruje za teplem a v březnu se vrací. Rozpětí křídel dravce je od 170 do 200 cm, velikost 72 - 84 cm a hmotnost 2500 - 4500 gramů. Orel královský se  podobá orlu skalnímu, má však kratší ocas a stejnoměrně široká křídla. Dospělí ptáci jsou velmi tmaví, se zlatavým zátylkem světlejším než u orla skalního a bílými skvrnami na ramenou. Spodní křídelní krovky jsou velmi tmavé a ocas hustě proužkovaný s černým pruhem na konci. Mladí ptáci jsou pískově hnědí, s čárkovanou hrudí, kontrastující se světlým břichem. Vnitřní ruční letky tvoří světlé pole v křídle. V České republice se vzácně objevoval v hnízdním období již dříve. Jeho výskyt byl zaznamenán v roce 1998 zejména na Břeclavsku. Šlo ale o nedospělé ptáky. Pohlavní dospělosti orli královští dovrší 5-6 rokem života.  Od té doby hnízdí na jižní Moravě až tři páry. Pravděpodobné je také hnízdění v Bílých Karpatech. Šest pozorování bylo také zaznamenáno v širším okolí Tovačova na Přerovsku. Nárůst počtu pozorování v přilehlých okresech naznačuje další možnou kolonizaci. Vzhledem k malým loveckým schopnostem tohoto dravce tvoří jeho jídelníček živočichové z vysečených luk. Drobní ptáci tvoří asi 7 procent jeho potravy. Přinášenou potravou mláďatům na hnízdo, je zajíc polní, křeček polní a bažant obecný. Orel královský je zařazen do Červené knihy ohrožených živočichů. Zdroj: www.wikipedia.org, www.zooliberec.cz, www.casopis.ochranaprirody.cz.


Související videa


Komentáře