Křížová hora

Naším krajem | 21. 3. 2012


Pro přehrávání video souborů potřebujete mít zapnutý JavaScript a nainstalovaný Flash Player.

Křížová hora je součástí Jeřábské vrchoviny. Se svojí výškou 735 metrů tvoří dominantu nad obcí Červená Voda. První zmínku o Křížové hoře z roku 1653 nalezneme v Zemském archivu v Brně. Jméno hora dostala pravděpodobně podle kříže, který tu kdysi stával. V roce 1833  byl na vrcholu postaven malý dřevěný kostelík bez věže. Když později vyhořel, nahradil ho nový. Zvon do věže, odlitý v Olomouci, v ní přetrval asi 100 let. Odlesněnou horu se podařilo znovu zalesnit kolem roku 1850. Roku 1923 vyrostla vedle kostela dřevěná chata, která sloužila poutníkům k úkrytu na jejich cestách. Každoročně se také  na Křížové hoře konaly poutní slavnosti. Po  odsunu německého obyvatelstva, v roce 1945, začalo nové osídlování Červenovodska. Prostor za Křížovou horou byl vyčleněn pro  naši armádu a od roku 1969 do roku 1990 sloužil armádě sovětské. Následkům devastace Křížové hory a poutního místa neodolala ani chata s kostelíkem. V roce 1960 došlo ke zbourání obou budov.  Na vrcholu zůstaly jen zbytky základů a  kusy kříže s letopočtem 1800. V roce 2007 vyrostla Na Křížové hoře nová rozhledna, která se stala nepřehlédnutelnou dominantou širokého okolí. Tvoří ji přízemní otevřený ochoz,  zakončený oblou střechou. Věž s vyhlídkovým ochozem se vypíná do výšky 25 metrů. Jádro věže tvoří betonový tubus, obložený dřevěnými prvky tak, aby co nejlépe zapadl do tamní krajiny. S novou rozhlednou  začal  současný příběh Křížové hory. Poutní místo slouží nejen jako vyhlídka, ale také jako prostředí k setkávání a pořádání kulturních akcí pod širým nebem. Zdroj textu: www.cervenavoda.cz. Fotografie pochází  z obecního archivu obce Červená Voda. Za spolupráci děkujeme kronikáři obce, panu Dorňákovi.


Související videa


Komentáře