Vznik


Vznik Orlické televize:

Orlická televize™vznikla jako soukromý a dlouhodobý projekt s cílem medializace obcí a měst Orlických hor a v povodí řeky Orlice. Vysíláme na síti Internet ve vysokém rozlišení (HD720p) na našich webových stránkách www.orlickatelevize.cz. Kromě vysílání na vlastních webových stránkách se prezentujeme i na stránkách www.youtube.com. Oficiální vysílání jsme zahájili koncem roku 2011. Specializujeme se na tvorbu zpravodajství, dokumentů a výrobu reklamy aj. Do vysílání zařazujeme pouze profesionální příspěvky v požadované kvalitě. Orgánem dohledu nad provozováním portálu je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Od roku 2013 pronajímáme i technické vybavení  pro další produkce a filmové společnosti.

Od druhé poloviny roku 2013 se zaměřujeme postprodukci, zejména na tvorbu speciálních efektů (VFX), motin grafiky a barevné kolorace. Orlická televize™ se stala technickým a současně i kreativním zázemím pro náročnou tvorbu v rozlišení 4K v reklamní a filmové tvorbě. Některé z našich ukázek můžete vidět na našem webu, facebooku nebo na stránkách www.mionfilms.com.

 

Logo Orlické televize™:

Logo Orlická televize™se skládá ze dvou částí. První část, tedy zkratka písmen "ORTV™" je zkráceninou slovního spojení "Orlická televize™" V základním barevném provedení jsou písmena vyobrazena modře a zeleně. Modrá vyobrazuje řeku Orlici a zelená lesy a pastviny Orlických hor. Druhá část loga se skládá ze samotného názvu "ORLICKÁ TELEVIZE™". Od 31. ledna 2013 je logo skládající se z písmen "ORTV" a slovního spojení "ORLICKÁ TELEVIZE"   chráněno ochranou známkou ®.

 

 

 Varianty loga Orlické televize™:

Logo Orlické televize Logo Orlické televize Logo Orlické televize Logo Orlické televize
Logo Orlické televize Logo Orlické televize

 

 

Proč vysíláme na internetu:

Vysílání na Internetu jsem si zvolili z jednoduchého důvodu. V dnešní době má připojení k Internetu snad každý. Tak proč vysílat jen prostřednictvím kabelů apod. Navíc na Internet se dostane mnohem víc uživatelů z celého světa než na lokální sítě, ke kterým má přístup jen občan konkrétního regionu. Navíc za vysílání na  webu Orlické televizeTM divák neplatí. Koncový uživatel platí  pouze připojení k Internetu u svého poskytovatele. Další velkou výhodou je zpětná dostupnost videí. Na našem webu zůstávají reportáže archivovány a jsou kdykoliv zpětně k dispozici. Na rozdíl od vysílání kabelových televizních stanic si můžete vybrat video, která Vás zajímá. Internet je navíc dynamický a tak  můžeme videa prezentovat téměř okamžitě.